USPTO-diensten

IMPORTANT NOTICE – SYSTEMS WORK August 27th - August 28th
Due to maintenance work, SERION/SAEGIS will be unavailable from Saturday August 27th, 8:00 AM CEST to Sunday August 28th , 4:00 PM CEST. We apologize for any inconvenience this may cause you.

Overzicht

Via onze USPTO-diensten worden belangrijke documenten bij het USPTO en diverse ambassades bezorgd.Wij bezorgen persoonlijk alle copyrightdocumenten en -aanvragen alsmede TTAB voor merken en proces- en documentdossiers, waarbij we ervoor zorgen dat deze tijdig binnen zijn bij het US Copyright Office en het USPTO.


Een overzicht van alle transacties voor een merk, inclusief toewijzingen of pandrechten, zoals geregistreerd door het USPTO.

Meer weten