USPTO-diensten

Overzicht

Via onze USPTO-diensten worden belangrijke documenten bij het USPTO en diverse ambassades bezorgd.

Documentregistratie VS

Wij bezorgen persoonlijk alle copyrightdocumenten en -aanvragen alsmede TTAB voor merken en proces- en documentdossiers, waarbij we ervoor zorgen dat deze tijdig binnen zijn bij het US Copyright Office en het USPTO.

Titelketenonderzoek VS

  • Beschikbaar op SERION
  • Available on SAEGIS

Een overzicht van alle transacties voor een merk, inclusief toewijzingen of pandrechten, zoals geregistreerd door het USPTO.